Välkommen

2018-02-15 Vår barngrupp behöver kompletteras och vi söker barn födda 2012 för omgående start. Vid intresse, gör en köanmälan via Kö-intresse. 

2017-12-12 Datumet för vårens öppet hus är bestämt till 2018-03-05 16.30 – 18.00. Här kan alla ni föräldrar som står i kö och är mer nyfikna på vår verksamhet besöka oss.

Välkommen till Tegnérs förskola!

Tegnérs förskola är en ideell förening som startade i februari 1988. Förskolan är belägen i gamla delen av Limhamn och är inrymd i en kulturmärkt byggnad, en före detta
folkskola som restaurerats till ljusa och fräscha lokaler.
Förskolan har en avdelning med 18 barn i åldrarna 1 till 6 år.

Administrationen sköts på ideell basis av föreningens styrelse bestående av barnens föräldrar samt förskolechefen. Förskoleavgiften följer Malmö stads maxtaxa.

Genom aktivt deltagande och ansvar från personal, föräldrar och barn drivs Tegnérs
förskola med en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet där omsorg och lärande bildar
en helhet. Här har föräldrarna stora möjligheter att vara med och påverka samt komma
nära både personal, föräldrar och barn.

Vill ni veta mer om vår verksamhet är ni välkomna på våra öppna hus. Kontakta personalen på  förskolan för information om besöksdagar.

Välkomna!

Tegnérs förskola 040-16 21 52
Tegnérgatan 60b
216 12 Limhamn
personal@tegnersforskola.se