Kö-intresse

Intresserad av att ställa dig i kö?

Tegnérs förskola har en egen kö.

Antagningskriterier på förskolan är dels kötid men hänsyn tas också till barnets ålder så att barngruppen blir så väl sammansatt som möjligt. På förskolan tillämpar vi förtur för köande barn som har syskon på förskolan.

Om ni önskar ställa ert/era barn i kön, maila in en anmälan till oss på tegnersko@gmail.com.
I samband med anmälan vill vi att ni fyller i följande uppgifter:

  • Barnets namn
  • Barnets födelsedata 
  • Förälders namn
  • Adress
  • Telefon
  • Förälders namn
  • Adress
  • Telefon 
  • Ev. mailadress