Personal

Vi som arbetar på Tegnérs förskola:

Helena Strömberg

Jag är utbildad förskollärare och har varit på Tegnérs förskola sedan 1990. Idag arbetar jag 75% i barngruppen och sedan 1994 är jag även förskolechef på 25%. Jag har läst 17p. som specialpedagog samt 30 hskp. i Ett undersökande arbetssätt – Reggio Emilia. Jag är primärpedagog för Planetgruppen och Solgruppen.

Cecilia ”Cicci” Folgado

Jag är utbildad förskollärare och grundskollärare och har varit på Tegnérs förskola sedan 2003. Jag arbetar 80% i barngruppen. Jag är primärpedagog för stjärngruppen.

Marina Nilsson Rankovic

Jag är kokerska med viss tid i barngrupp. Jag arbetar 85% på förskolan, och har varit på Tegnérs sedan maj 2017.

Emmy Bernardo

Jag arbetar som barnskötare på Tegnérs förskola sedan februari 2015. Jag arbetar 90% i barngruppen. För tillfället är jag föräldraledig.

 

Linda Mellberg

Jag arbetar som barnskötare på Tegnérs förskola sedan 2017. Jag arbetar 90% i barngruppen.

 

Ann-Charlotte Olsson

Jag är vikarie för Emmy under hennes föräldraledighet.