Personal

Vi som arbetar på Tegnérs förskola:

Helena Strömberg
Jag är utbildad förskollärare och har varit på Tegnérs förskola sedan 1990. Idag arbetar jag 75% i barngruppen och sedan 1994 är jag även förskolechef på 25%. Jag har läst 17p. som specialpedagog samt 30 hskp. i Ett undersökande arbetssätt – Reggio Emilia. Jag är ansvarsperson för Planetgruppen.

Cecilia ”Cicci” Folgado
Jag är utbildad förskollärare och grundskollärare och har varit på Tegnérs förskola sedan 2003. Jag arbetar 80% i barngruppen. Just nu är jag föräldraledig.

Marina Nilsson Rankovic
Jag är kokerska med viss tid i barngrupp. Jag arbetar 85% på förskolan, och har varit på Tegnérs sedan maj 2017.

Emmy Bernardo
Jag arbetar som barnskötare på Tegnérs förskola sedan februari 2015. Jag arbetar 90% i barngruppen. Jag är ansvarsperson för Mångruppen.

Linda Mellberg
Jag arbetar som barnskötare på Tegnérs förskola sedan 2017. Jag arbetar 100% i barngruppen. Jag är ansvarsperson för Solgruppen.

Mona Åkerberg
Jag är vikarie för Cecilia under hennes föräldraledighet. Jag är förskollärare och arbetar 50% och är ansvarsperson för Stjärngruppen.