Välkommen till Tegnérs förskola!

Tegnérs förskola är en ideell förening som startade i februari 1988. Förskolan är belägen i gamla delen av Limhamn och är inrymd i en kulturmärkt byggnad, en före detta folkskola som restaurerats till ljusa och fräscha lokaler. Förskolan har en avdelning med 19 barn i åldrarna 1 till 6 år.

Administrationen sköts på ideell basis av föreningens styrelse bestående av barnens föräldrar samt förskolechefen. Förskoleavgiften följer Malmö stads maxtaxa.

Genom aktivt deltagande och ansvar från personal, föräldrar och barn drivs Tegnérs förskola med en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Här har föräldrarna stora möjligheter att vara med och påverka samt komma nära både personal, föräldrar och barn.

Välkomna!